Atriðisorðaskrá

Atriðisorðaskrá við höfundalögin


Aðgangur að birtum verkum á safni  12. gr. a
Aðgangshindranir  50. gr. a-d
Aðiljaskipti að höfundarétti  III. kafli.
Aðlaganir  5. gr.
Almenningsbókasöfn  12. gr.
Almenningssamkomur, upptaka og birting  22. gr.
Andlitsmyndir  25. gr.
Auðkenni birts verks  51. gr.
Birting  2. gr.
Birting, tilvitnanir til heimilda  4. gr. og 26. gr.
Blaðaútgáfa  40. gr. og 6. gr.
Blindir  19. gr.
Blindrabókasafn  19. gr.
Bókasöfn  12. gr.
Breytingar á mannvirkjum  13. gr.
Breytingar verka  4. og 5. gr.
Breytingaréttur við framsal  28. gr.
Brot á höfundarétti  54.-59. gr.
Bætur vegna höfundaréttarbrota  56. gr.
Dómsmál  59. gr.
Dómþing, upptaka og birting  22. gr.
Dreifing hljóð- og myndrita  46. gr.
Dreifing til almennings  2. gr.
Dulnefni  8. gr.
Dægurgreinar  15. gr.
Einkanot  11. gr.
Einkaréttur höfundar  3. gr.
Eintakagerð  2. gr.
Eintakagerð, blindir og leshamlaðir  19. gr.
Eintakagerð, bóka og skjalasöfn og önnur söfn  12. gr.
Eintakagerð, einkanot  11. gr.
Eintakagerð, óleyfilegar breytingar  26. gr.
Eintakagerð, skammtímavistun  10. gr. a
Endurbirting dægurgreina  15. gr.
Endurgjald v. hljóðrita og myndrita  11. gr.
Endurgjald v. fjölföldunar  15. gr. a
Endursala listaverka, gjald til höfunda  25. gr. b.
Endurvarpsheimildir  23. gr. a.
Erfðir höfundaréttar  30. ? 31. gr.
Erlendir ríkisborgarar  60. ? 61. gr.
Fjölföldun, samningar  15. gr. a
Flutningsréttur  32. gr.
Flutningsréttur, gjaldtaka  23. gr.
Flutningur  2. gr.
Forrit,  sjá Tölvuforrit
Framleiðendur hljóð- og myndrita  46. ? 47. gr.
Framsal höfundaréttar  27. ? 28. gr.
Fréttir, myndbirting og endurbirting  15. gr.
Fræðileg verk  1. gr.
Fyrirtækiseign, framsal  28. gr.
Gagnagrunnar  6. gr. og 50. gr.
Gagnagrunnar, notkun  42. gr. c.
Gervinöfn  8. gr.
Gildissvið, lönd og svæði  60. ? 61. gr.
Gildistími höfundaréttar  43. ? 44. gr.,  46. gr., 48. ? 50. gr., 63. gr.
Gjaldtaka af böndum og diskum  11. gr.
Gjaldtaka, fjölföldun  15. gr. a.
Góðgerðasamkomur, opinber flutningur  21. gr.
Grannréttindi  45. ? 50. gr.
Háskólabókasöfn  12. gr.
Heyrnarskertir  19. gr.
Hjúskapur, séreign  30. gr.
Hljóðrit, blindir og leshamlaðir  19. gr.
Hljóðrit, endurgjald  11. gr., 19. gr., 47. gr.
Hljóðrit, kennsluefni  18. gr.
Hljóðrit, miðlun  47. gr.
Höfundarafsal  4. gr.
Höfundarauðkenni  52. gr.
Höfundaréttarnefnd  58. gr.
Höfundaréttarráð  58. gr.
Höfundaréttarsjóður myndlistarmanna  25. gr. b.
Höfundargreining  4. gr.
Höfundarheiður  4. gr.
Höfundaréttarsamtök, flutningsréttarheimildir  23. grein.
Höfundaréttarsamtök, innheimta  11. gr. og  15. gr. a.
Höfundarsérkenni  4. gr.
Kapalkerfi, endurvarpsheimildir  23. gr. a.
Kapalkerfi, listflutningur  45. gr.
Kaupmálar  30. gr.
Kvikmyndagerð, samningar  41. ? 42. gr.
Kvikmyndahandrit  41. gr.
Kvikmyndir, útleiga og lán  24. gr.
Kvikmyndir, þóknun v. leigu  41. gr.
Lán og leiga verka  24. gr.
Leikstjórn, kvikmyndir  41. gr.
Leiksviðsverk, flutningsréttur  23. gr.
Lesblindir  19. gr.
Listaverk, sýningar  25. gr.
Listflutningur, endurvarp  45. gr. a
Listflytjendur  45. gr. og 47. gr.
Listgreinar  1. gr.
Listmunauppboð  25. gr. b
Ljósmyndir í atvinnuskyni, einkaréttur  49. gr.
Ljósmyndir, þóknun v. birtingar  49. gr.
Ljósritun  15. gr. a
Lög  9. gr.
Lögbann vegna brota  59. gr. a
Lögbrot  54. – 59. gr.
Lönd og svæði, gildissvið  60. ? 61. gr.
Mannvirki, breytingaheimildir  13. gr.
Margir höfundar  7. gr.
Málshöfðun  59. gr.
Milliríkjasáttmálar  61. gr. 
Millisafnalán (engin sérákvæði), sjá 2. ? 3. gr., 12. gr., 15. gr. a
Miskabætur  56. gr.
Myndbirting, byggingar og listaverk  16. gr.
Myndbirtingar í viðurkenndum tilgangi  14. gr.
Myndbönd og diskar, útleiga og lán  24. gr.
Myndlistarverk, aðgangur höfundar  25. gr. a.
Myndlistarverk, sýningar  25. gr.
Myndrit, endurgjald  11. gr.
Mynstur  10. gr.
Nafngreining höfundar  8. gr.
Nafnlaus verk  8. gr.
Nefnd um  höfundaréttarmál  58. gr.
Nytjalist  10. gr.
Nytjalist, breytingaheimildir  13. gr.
Opinber birting  2. gr.
Opinber flutningur, heimildir  21. gr.
Opinber verk  9. gr.
Opinberar samkomur og þing, upptaka og birting  22. gr.
Ófáanleg verk  12. gr.
Ólögleg birting og aðflutningur, dómsmeðferð  55. gr.
Ráðuneyti  58. gr.
Refsiákvæði, bætur, ákærureglur  VII. Kafli.
Refsingar  54. gr.
Reglugerðir  9. gr.
Réttindi höfunda  I. kafli.
Safnverk  6. gr.
Safnverk, birtingar,  17. gr.
Sala verka  24. gr.
Samningar, höfundaréttarsamtök  15. gr. a.
Sjálfstæð verk  7. gr.
Sjónskertir  19. gr.
Skammtímavistun  10. gr. a
Skjalasöfn  12. gr.
Skjöl, aðgangur  22. gr. a.
Skuldheimta í höfundarétti  30. gr.
Skyld réttindi  V. kafli.
Stafræn eintakagerð á söfnum (engin sérákvæði), sjá 12. gr.
Stjórnvaldsupplýsingar  22. gr.
Sui generis  50. gr.
Sýning á verkum  2. gr. og 25. gr.
Söfn  12. gr.
Söngtextar, flutningsheimildir  20. gr.
Takmarkanir á höfundarétti  II. kafli.
Tilvitnanir  4. gr. og 14. gr.
Titlavernd  51. gr.
Tímaritaútgáfa  39. ? 40. gr.
Tónverk, kvikmyndir  41. gr.
Tónverk, útleiga og lán  24. gr.
Tækjagjald  11. gr.
Tæknilegar ráðstafanir  50. gr. a?d
Tölvuforrit  42. gr. a ? c
Tölvuforrit, heimil notkun  11. gr. a
Tölvuforrit, gagnagrunnar  6. gr.
Tölvuforrit, útleiga og lán  24. gr.
Tölvuforrit, skammtímavistun  10. gr. a
Umræður í útvarpi, upptaka og birting  22. gr.
Undantekningarákvæði  II. kafli
Upplýsingalög  22. gr. a
Upptaka ólögmætra eintaka og muna  55. gr.
Útgáfusamningar  33. ? 40. gr.
Útgefið verk  2. gr.
Útlán verka  24. gr.
Útvarp, útsendingarheimildir  23. grein.
Útvarp, þóknun til framleiðenda og flytjenda  47. gr.
Útvarpsstöðvar, einkaréttur  48. gr.
Útvarpsstöðvar, upptökuheimildir  23. gr. a.
Varðveislueintök  12. gr.
Verndartímabil  43. ? 44. gr. og 46. gr., 48 gr. ? 50. gr., 63. gr.
Vernduð verk  1. gr.
Viðkvæm verk  12. gr.
Viðurlög við höfundaréttarbrotum  VII kafli
Þjóðmenningarefni  45. gr.
Þóknun til framleiðenda og flytjenda  47. gr.
Þóknun, ágreiningur  57. gr.
Þýðingar  5. gr.
Öryggiseintök  12. gr.