Framkvæmdaáætlun 2001-2002


Framkvæmdaáætlun næsta starfsárs (2001-2002)
 
 
1. Svara erindum og fyrirspurnum sem berast félaginu. Ennfremur koma ýmsum upplýsingum sem berast, s.s. um ráðstefnur erlendis, á framfæri við félagsmenn. Sjá um útgáfu Fregna. Þá er stefnt að áframhaldandi kynningu á félaginu. Taka þátt í samstarfi formanna og framkvæmdastjóra norrænna bókavarðafélaga og sækja árlega fundi þerra, ennfremur þátttaka í evrópsku (EBLIDA) og alþjóðlegu samstarfi (IFLA) eftir því sem við á.


2. Halda áfram uppbyggingu skrifstofu félagsins. Skipuleggja, byggja upp og halda við heimasíðunni www.bokis.is. Ganga frá skjölum fyrri félaga eftir því sem þau berast á skrifstofu Upplýsingar. Stefnt er að ráðningu starfsmanns á starfsárinu.


3. Skoða útgáfu félagsskírteina og gefa félagsmönnum kost á að kaupa nafnspjöld með einkennismerki Upplýsingar.


4. Stofnun póstlista fyrir félagsmenn Upplýsingar til að auðvelda dreifingu upplýsinga til félagsmanna og gera hana markvissari.


5. Halda opinn samráðsfund með fulltrúum nefnda og fulltrúum félagsins í nefndum og ráðum um starfsemi félagsins og framtíðarskipulag.


6. Endurmenntun bókasafns- og upplýsingafræðinga í samstarfi við Endurmenntunarstofnun. Standa fyrir fræðslufundum fyrir félagsmenn.


7. Þýða og gefa út The School Library Manifesto frá 1999 en félagið hefur fengið styrk til þess frá menntamálaráðuneytinu að upphæð kr. 50.000.


8. Útgáfa fræðsluefnis um nýtingu á upplýsingatækni en menntamálaráðuneyti hefur veitt styrk til verkefnisins að upphæð kr. 350.000.


9. Áframhaldandi vinna við að byggja upp menntunarúrræði fyrir ófaglærða bókaverði í samvinnu við Samtök forstöðumanna almenningsbókasafna, Fjölmennt og menntamálaráðuneytið. Vinna við námsefnis- og námsgagnagerð í framhaldi af námskrá fyrir bókasafnstækna og ennfremur við framgang menntunarúrræða fyrir ófaglært starfsfólk á bókasöfnum sem tekið væri tillit til við röðun í launaflokka. Menntamálaráðuneyti hefur veitt styrk að upphæð kr. 450.000 til námsefnis- og námsgagnagerðar.


10. Stefnt er að ritun sögu FB og BVFÍ ásamt aðildarfélögum þess (FBR og FAS). Sagan spanni sögu bókasafnsfræðinga- og bókavarðastéttarinnar frá stofnun Bókavarðafélags Íslands 4. des. 1960 fram til 4. desember 2000. Gert er ráð fyrir að sagnfræðingur verði ráðinn til verksins. Stofnun ritnefndar og ráðning sagnaritara.


11. Efling félagsstarfs. Stefnt er að því að hafa jólagleði og vorferð fastan þátt í félagsstarfinu.


12. Stjórn Upplýsingar hefur á stefnuskrá sinni að félagsmenn njóti betri kjara en utanfélagsmenn á þeim námskeiðum og viðburðum sem staðið er fyrir innan vébanda félagsins.


f.h. stjórnar Upplýsingar – Félags bókasafns- og upplýsingafræða


Þórdís T. Þórarinsdóttir formaður

03.05.2001