Framkvæmdaáætlun 2003-2004

Framkvæmdaáætlun næsta starfsárs (2003-2004)
 
 
1.        Rekstur skrifstofu, s.s. að svara erindum og fyrirspurnum sem berast félaginu. Koma ýmsum upplýsingum sem berast, s.s. um ráðstefnur erlendis, á framfæri við félagsmenn. Útgáfa og dreifing  Fregna. Fylgjast með hugsanlegum breytingum á húsnæðismálum og bregðast við þeim.

2.        Áframhaldandi kynning á félaginu, innanlands sem utan. Bjóða nemum í bókasafns- og upplýsingafræði á kynningarfund.

3.        Þátttaka í samstarfi formanna og framkvæmdastjóra norrænna bókavarðafélaga og árlegum fundi þeirra, ennfremur þátttaka í evrópsku (EBLIDA) og alþjóðlegu samstarfi (IFLA) eftir því sem við á hverju sinni.

4.        Halda áfram uppbyggingu skrifstofu félagsins. Skipuleggja, byggja upp og halda við heimasíðunni www.bokis.is. Ganga frá skjölum félagsins og finna þeim geymslustað. Viðhald félagatals. Halda utan um störf nefnda og fulltrúa. Stefnt er að ráðningu starfsmanns á starfsárinu.

5.        Skoða útgáfu félagsskírteina og gefa félagsmönnum kost á nafnspjöldum með einkennismerki Upplýsingar.

6.        Athuga um endurskoðun siðareglna í samræmi samfélagsþróun.

7.        Endurskoðun á lögum félagsins og/eða greinargerð með því maðkmiði að skýra og skerpa reglur um félagsaðild og t.d. atkvæðisrétt á aðalfundum.

8.        Halda opinn samráðsfund með fulltrúum nefnda og fulltrúum félagsins í nefndum og ráðum um starfsemi félagsins og innra starf þess. Slíkan fund skal að jafnaði halda annað hvert ár.

9.        Endurmenntun bókasafns- og upplýsingafræðinga í samstarfi við Endurmenntun HÍ og aðra aðila eftir því sem við á. Standa fyrir almennum fræðslufundum fyrir félagsmenn.

10.     Útgáfa fræðsluefnis um nýtingu á upplýsingatækni á heimasíðu félagsins og á prentuðu formi. Menntamálaráðuneyti hefur veitt styrk til verkefnisins að upphæð kr. 350.000 (2001) og kr. 1.000.000 (2003).

11.     Námsefnis- og námsgagnagerð í bókasafnstækni fyrir 20 eininga sérnám í framhaldi af námskrá fyrir bókasafnstækni og dreifnám fyrir starfandi ófaglærða bókaverði sem hófst 13. desember 2003 við Borgarholtsskóla. Menntamálaráðuneyti hefur veitt styrki til verkefnisins að upphæð kr. 450.000 (2001) og kr. 1.300.000 (2003).

12.     Halda áfram ritun sögu FB og BVFÍ ásamt aðildarfélögum þess (FBR, FAS og Skólavörðunnar). Sagan spannar sögu bókasafnsfræðinga- og bókavarðastéttarinnar frá stofnun Bókavarðafélags Íslands 4. des. 1960 fram til 4. desember 2000. Ennfremur er fjallað um mótunarár Upplýsingar. Friðrik G. Olgeirsson sagnfræðingur vinnur að ritununni.

13.     Efling félagsstarfs. Stefnt er að því að jólagleði, vorferð og fræðslufundir verði fastir þættir í félagsstarfinu. Ennfremur kynningar á lokaprófsritgerðum, s.s. meistaraprófsritgerðum.

14.     Stjórn Upplýsingar hefur á stefnuskrá sinni að félagsmenn njóti betri kjara en utanfélagsmenn á þeim námskeiðum og viðburðum sem staðið er fyrir innan vébanda félagsins. Miðað er við a.m.k. 20% mun.

f.h. stjórnar Upplýsingar – Félags bókasafns- og upplýsingafræða

Þórdís T. Þórarinsdóttir formaður

27.04.2003