Heimildir og ítarefni

Heimildir og ítarefni

 


 • EES vefsetrið http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/ees
 • Einar Ólafsson: Ráðstefna um áhrif viðskiptasamninga á bókasöfn. Fregnir; 30 (2005), 1: 11-13.
 • Fjölís [vefur]. www.fjolis.is.
 • Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum nr. 73/1972, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 131. löggjafarþingi 2004-2005.).
 • Höfundalög nr. 73/1972 (Uppfærð til febrúar 2001).
 • IFLA position on copyright in the digital environment. 2001. www.ifla.org .
 • IFLA. Committee on copyrigt and other legal matters (CLM): The IFLA position on the Geneva declaration of the future of WIPO. Sept. 28. 2004. www.ifla.org .
 • Innheimtumiðstöð gjalda [vefur]. www.ihm.is  .
 • Höfundaréttur og tölvuöryggismál í fyrirtækjum, skólum og stofnunum. [S.l., 2005]
 • Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/199.
 • Lög um Landsbókasafn Íslands ? Háskólabókasafn nr. 71/1994.
 • Lög um skylduskil til safna nr. 20/2002.
 • Menntamálaráðuneytið: Höfundaréttur [Vefsíða]  http://www.menntamalaraduneyti.is/menningarmal/hofundarettur/nr/3205
 • Myndstef  [vefur]. www.myndstef.is .
 • Nordiskt forum för bibliotekschefer. Tema: Upphovsrett. NORDINFO-konferens 9-10 Oktober 1997. (NORDINFO publikation ; 40). Helsingfors: NORDINFO, 1998.
 • Norman, Sandy: Practical copyright for information professionals. The CILIP handbook. London: Facet publishing, 2004.
 • Ophavsret. Kbh.: Kulturministeriet, 2004. www.kum.dk .
 • Ophavsretten på biblioteket. Kbh.: Biblioteksstyrelsen, 2002.
 • Oppenheim, Charles: The legal and regulatory environment for electronic information. Tetbury: Infonortics, 2001.
 • Ólöf Benediktsdóttir: Höfundaréttur og stafrænt efni á bókasöfnum. Bókasafnið 23 (1999): 11-15.
 • Ólöf Benediktsdóttir: Tilskipun Evrópusambandsins um höfundarétt. Fregnir 30 (2005), 1: 33-37.
 • Páll Sigurðsson: Höfundaréttur. Meginreglur íslensks réttar um höfundarvernd. Rvk. Háskólaútgáfan, 1994.
 • Rán Tryggvadóttir: Fjölís og eintakagerð verndaðra verka í söfnum. Fjölís 01/11/2002. [vefsíða].  www.fjolis.is .
 • Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda: Grannréttindi höfundaréttar. [ vefsíða] www.sfh.is .
 • Samtónn [vefur]. www.samtonn.is  .
 • SMÁÍS [vefur]. www.smais.is   .
 • STEF [vefur]. www.stef.is .
 • TEcUP. Memorandum of understanding. Göttingen: SUB, 2001.
 • Tilskipun um lögvernd fyrir tölvuforrit (91/250/EBE).
 • Tilskipun  um leigu- og útlánsrétt (92/100/EBE).
 • Tilskipun um útsendingar um gervihnött og endurvarp um kapal (93/98/EBE).
 • Tilskipun um verndartíma höfundaréttar og skyldra réttinda  (96/9/EB).
 • Tilskipun um lögvernd gagnagrunna (96/9/EB).
 • Tilskipun um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu (2001/29/EB).
 • Tilskipun um rétt höfundar til þóknunar við endursölu frumgerðar listaverks (2001/84/EB).
 • Tilskipun um framfylgni hugverkaréttinda (2004/48/EB).
 • Upplýsing. Félag bókasafns- og upplýsingafræða. Höfundaréttarhópur: Umsögn um  frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972, með síðari breytingum.
 • Vurdering av avtalelisens for digital bruk av verk på bibliotek. Utarb. av Lindh Stabell
 • Horten DA, v. Ingrid Mauritzen, på oppdrag fra Norsk bibliotekforening. www.norskbibliotekforening.no .
 • Wall, Raymond A.: Copyright made easier. London: Aslib, 2000.


Skrá um skammstafanir og stytt heiti

EB – Evrópubandalagið
EBE ? Efnahagsbandalag Evrópu
EBLIDA ? European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
EES ? Evrópska efnahagssvæðið
Fjölís ? Fjölföldun hugverka á Íslandi (hagsmunasamtök rétthafa)
GATS ? General Agreement on Trade in Services
ICOLC ? International Coalition of Library Consortia
IFLA ? International Federation of Library Associations and Institutions
IHM ? Innheimtumiðstöð gjalda
ILO ? International Labour Organisation
InfoSoc ? Information Society
Myndstef ? Samtök myndgerðarfólks
NCB ? Nordisk Copyright Bureau
Samtónn ?  Samtök tónlistarrétthafa
SFH ? Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda
SMÁÍS ? Samtök myndrétthafa á Íslandi
STEF ? Samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar
TRIPS ? Trade Related aspects of Intellectual Property rights
UNESCO ? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WCT ? Wipo Copyright Treaty
WIPO ? World Intellectual Property Owners
WPPT ? Wipo Performances and Phonograms Treaty
WTO ? World Trade Organization