Styrkir og verkefni

 

 

Styrkir og verkefni

Upplýsing starfrækir Ferðasjóð fyrir félagsmenn. Hlutverk sjóðsins er að styrkja fullgilda félaga til náms- og kynnisferða.

Í sjóðsstjórn eru gjaldkeri Upplýsingar, sem er formaður sjóðsstjórnar, auk hans formaður og varformaður félagsins sem eru meðstjórnendur.

 

Reglur Ferðasjóðs Upplýsingar

 1. Heiti sjóðsins er Ferðasjóður Upplýsingar – Félags bókasafns- og upplýsingafræða og er sjóðurinn eign félagsins.
 2. Hlutverk sjóðsins er að styrkja félaga í Upplýsingu til náms- og kynnisferða.
 3. Þriggja manna sjóðsstjórn fer með fjármál og málefni sjóðsins. Gjaldkeri Upplýsingar er formaður sjóðsstjórnar og skal hann hafa umsjón með reikningum sjóðsins og bókhaldi og greiða út styrkina. Auk gjaldkera eiga formaður og varaformaður félagsins sæti í stjórninni.
 4. Stjórn sjóðsins sér um að ávaxta fé hans, leggur hluta vaxta við höfuðstól og úthlutar styrkjum eftir umsóknum. Úthlutun fer fram einu sinni á ári, fyrri hluta árs, og skal stjórnin auglýsa eftir umsóknum og setja hæfilegan umsóknarfrest.
 5. Tekjustofn sjóðsins er auk þess hluti af ágóða af Landsfundi annað hvert ár.
 6. Á ári eru heimilt að úthluta samtals allt að átta styrkjum.
 7. Umsóknir skulu berast til stjórnar sjóðsins þar sem umsækjandi geri grein fyrir markmiði ferðarinnar.
 8. Stjórn Upplýsingar setur sjóðnum úthlutunarreglur sem skal að jafnaði endurskoða á 3ja ára fresti.
 9. Tillögur til breytinga á reglum sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund Upplýsingar til samþykktar.

 

Úthlutunarreglur Ferðasjóðs Upplýsingar:

 • Upphæð sem úthlutað er til hvers styrkþega er að jafnaði 30.000 kr. Fjöldi úthlutana fer eftir fjárhagsstöðu sjóðsins hverju sinni.
 • Styrkþegi skal hafa verið skuldlaus félagi í Upplýsingu í a.m.k. fimm ár og a.m.k. fimm ár þurfa að líða á milli úthlutana úr sjóðnum til sama einstaklings.
 • Umsækjandi sem ekki hefur hlotið styrk úr sjóðnum áður skal að öðru jöfnu sitja fyrir um styrk.
 • Í umsókn skal tilgreind ástæða ferðarinnar, hvert ferðinni er heitið, kostnaðaráætlun og annar hugsanlegur fjárstuðningur.
 • Tilkynna skal um styrkveitingar á aðalfundi Upplýsingar ár hvert.
 • Umsóknarfrestur er til 1. maí ár hvert. Því miður er ekki hægt að taka til greina umsóknir sem berast eftir þann tíma (miðað við dagsetningu tölvupósts eða póststimpils).
 • Styrkþegar skulu skila skýrslu til stjórnar sjóðsins að lokinni ferð og skal skýrslan að öðru jöfnu birtast í Fregnum.

  Samþykkt í stjórn Upplýsingar – Félags bókasafns- og upplýsingafræða 12. maí 2000. Breytingar samþykktar í stjórn 2009.

Umsóknir í ferðasjóð má finna á vefnum undir Eyðublöð og umsóknir

Aðild Upplýsingar að IFLA
Ifla Membership Code“ fyrir Ísland er IS-001 (eða IS 01)

Skýrslur ferðasjóðs

Í úthlutunarreglum ferðasjóðs segir m.a. að styrkþegar skuli skila skýrslu til stjórnar sjóðsins að lokinni ferð og að skýrslan skuli að öðru jöfnu birtast í Fregnum. Ferðaskýrslurnar verða einnig vistaðar hér á vef Upplýsingar:

Vettvangsferð starfsmanna Bókasafns Hafnarfjarðar í Berlín

Skólaheimsókn starfsmanna Hólabrekkuskóla til Þýskalands; Heidelberg og Schwabish Hall.

IFLA – Ráðstefna upplýsinga- og rannsóknaþjónustu þjóðþinga í Róm dagana 19.-21. ágúst 2009

IFLA 23.-27.ágúst 2009 í Mílanó á Ítalíu – Ferðaskýrsla

76. IFLA-þing haldið í Gautaborg 10. ? 15. ágúst 2010

Bostonferð 7. ? 13. mars 2012

PuertoRico 13.-18.ágúst 2011 – IFLA

Ferð á ráðstefnu IFLA í Finnlandi 11.?17. ágúst 2012.

Kynnisferð starfsmanna Menningar- og samskiptasviðs Seltjarnarness til Amsterdam 2.-6. sept. 2015